Tin mới

 
Liên Hệ Gia sư Alpha
Liên Hệ Gia sư Alpha Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Smart Start Grade 3 - Theme 8: Weather - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 8
Smart Start Grade 3 - Theme 8: Weather - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 8 Smart Start Grade 3 - Theme 8: Weather là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 7: Places and Directions - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 7
Smart Start Grade 3 - Theme 7: Places and Directions - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 7 Smart Start Grade 3 - Theme 7: Places and Directions là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 6: Food And Drink
Smart Start Grade 3 - Theme 6: Food And Drink Smart Start Grade 3 - Theme 6: Food And Drink là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 5: Toys - Tiếng Anh lớp 3 bài 5
Smart Start Grade 3 - Theme 5: Toys - Tiếng Anh lớp 3 bài 5 Smart Start Grade 3 - Theme 5: Toys là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 4: Colors - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 4
Smart Start Grade 3 - Theme 4: Colors - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 4 Smart Start Grade 3 - Theme 4: Colors là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 3: Family - Tiếng Anh lớp 3 bài 3
Smart Start Grade 3 - Theme 3: Family - Tiếng Anh lớp 3 bài 3 Smart Start Grade 3 - Theme 3: Family là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 3 bài 2
Smart Start Grade 3 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 3 bài 2 Smart Start Grade 3 - Theme 2: School là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 1: Hello - Tiếng Anh lớp 3 bài 1
Smart Start Grade 3 - Theme 1: Hello - Tiếng Anh lớp 3 bài 1 Smart Start Grade 3 - Theme 1: Hello là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 8: Work - Tiếng Anh lớp 4 bài 8
Smart Start Grade 4 - Theme 8: Work - Tiếng Anh lớp 4 bài 8 Smart Start Grade 4 - Theme 8: Work là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 7: The World Around Us - Tiếng Anh lớp 4 bài 7
Smart Start Grade 4 - Theme 7: The World Around Us - Tiếng Anh lớp 4 bài 7 Smart Start Grade 4 - Theme 7: The World Around Us là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 6: Sports and Leisure - Tiếng Anh lớp 4 bài 6
Smart Start Grade 4 - Theme 6: Sports and Leisure - Tiếng Anh lớp 4 bài 6 Smart Start Grade 4 - Theme 6: Sports and Leisure là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 5: Time - Tiếng Anh lớp 4 bài 5
Smart Start Grade 4 - Theme 5: Time - Tiếng Anh lớp 4 bài 5 Smart Start Grade 4 - Theme 5: Time là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 4: Clothes - Tiếng Anh lớp 4 bài 4
Smart Start Grade 4 - Theme 4: Clothes - Tiếng Anh lớp 4 bài 4 Smart Start Grade 4 - Theme 4: Clothes là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 3: Body And Face - Tiếng Anh lớp 4 bài 3
Smart Start Grade 4 - Theme 3: Body And Face - Tiếng Anh lớp 4 bài 3 Smart Start Grade 4 - Theme 3: Body And Face là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 4 bài 2
Smart Start Grade 4 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 4 bài 2 Smart Start Grade 4 - Theme 2: School là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 1: Numbers - Tiếng Anh lớp 4 bài 1
Smart Start Grade 4 - Theme 1: Numbers - Tiếng Anh lớp 4 bài 1 Smart Start Grade 4 - Theme 1: Numbers là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 5 - Theme 8: Work - Tiếng Anh lớp 5 bài 8
Smart Start Grade 5 - Theme 8: Work - Tiếng Anh lớp 5 bài 8 Smart Start Grade 5 - Theme 8: Work là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 5 trong bộ sách Smart Start Grade 5. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 5 - Theme 7: The World Around Us - Tiếng Anh lớp 5 bài 7
Smart Start Grade 5 - Theme 7: The World Around Us - Tiếng Anh lớp 5 bài 7 Smart Start Grade 5 - Theme 7: The World Around Us là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 5 trong bộ sách Smart Start Grade 5. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 5 - Theme 6: Time - Tiếng Anh lớp 5 bài 6
Smart Start Grade 5 - Theme 6: Time - Tiếng Anh lớp 5 bài 6 Smart Start Grade 5 - Theme 6: Time là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 5 trong bộ sách Smart Start Grade 5. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .