Học phí  

Bảng học phí tại Gia sư Alpha


Bảng học phí tham khảo tại Gia sư Alpha.

Tiêu chí Giáo viên / Gia sư

Lớp lá đến lớp 8

Lớp 9 đến lớp 12

8 buổi / 1 tháng

12 buổi / 1 tháng

8 buổi / 1 tháng

12 buổi / 1 tháng

Gia sư sinh viên

700,000 đ

1,000,000 đ

800,000 đ

1,200,000 đ

Gia sư tốt nghiệp đại học đi dạy kèm từ 1 đến 3 năm

800,000 đ

1,200,000 đ

1,000,000 đ

1,500,000 đ

Gia sư tốt nghiệp đại học đi dạy từ 4 đến 6 năm hoặc có trình độ sau đại học

1,000,000 đ

1,500,000 đ

1,200,000 đ

1,800,000 đ

Gia sư nhiều năm kinh nghiệm hoặc gs có trình độ Thạc sĩ hoặc giáo viên đang dạy các trường Tiểu học, THCS, THPT

1,200,000 đ

1,800,000 đ

1,400,000 đ

2,000,000 đ

Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm chuyên luyện thi chuyển cấp, thi đại học

1,600,000 đ

2,400,000 đ

1,600,000 đ

2,400,000 đ

Giáo viên có trường trọng điểm, trường chuyên trên địa bàn.

2,000,000 đ

3,000,000 đ

2,000,000 đ

3,000,000 đ

Giáo viên dạy ngoại ngữ, chuyên đề theo yêu cầu (không theo chương trình phổ thông)

Thỏa thuận

        - Mỗi buổi học dạy 2 tiết (90 phút)

        - Bảng học phí áp dụng cho 1 học viên.

        - Học sinh cấp 1 và 2 thêm 1 học viên cùng trình độ cùng lớp thì thêm 200,000 đ / 1 tháng / 8 buổi, khác trình độ hoặc lớp giá thỏa thuận.

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO TẠI CẦN THƠ VÀ MIỀN TÂY NAM BỘ


Tin liên quan  
Bảng học phí tại Gia sư Alpha
Bảng học phí tại Gia sư Alpha Bảng học phí tham khảo tại Gia sư Alpha.
Bảng học phí dạy kèm tại Cần Thơ
Bảng học phí dạy kèm tại Cần Thơ Bảng học phí dạy kèm tại áp dụng tại TP Cần Thơ
Bảng học phí dạy kèm tại TP Hồ Chí Minh
Bảng học phí dạy kèm tại TP Hồ Chí Minh Bảng học phí dạy kèm áp dụng tại TP HCM
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 09/2014
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 09/2014 Gia sư Alpha là dịch vụ Gia sư chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp giới thiệu gia sư dạy kèm tại nhà học viên, tại nhà giáo viên. Gia sư Alpha trân trọng thông báo bảng học phí dạy kèm tại nhà tháng 09/2014 cụ thể như sau:
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 08/2014
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 08/2014 Gia sư Alpha là dịch vụ Gia sư chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp giới thiệu gia sư dạy kèm tại nhà học viên, tại nhà giáo viên. Gia sư Alpha trân trọng thông báo bảng học phí dạy kèm tại nhà tháng 08/2014 cụ thể như sau: